Strona główna

Celem Kancelarii jest ochrona i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadą jest postępowanie zgodne z prawem i uczciwe.

Specjalizuję się w rozwodach oraz w sprawach cywilnych i karnych. Posiadam bogate doświadczenie w stosowaniu prawa.

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Dlatego też wybór odpowiedniego pełnomocnika jest kwestią niezmiernie ważną, gdyż wiąże się to z powstaniem szczególnej więzi i wzajemnego zaufania. Moja praca polega nie tylko na wykorzystywaniu posiadanej wiedzy merytorycznej i nabytego doświadczenia, lecz przede wszystkim na właściwym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Klienta.

Tajemnica i dyskrecja jest podstawą naszej pracy i relacji z Klientami.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu (nr wpisu WŁ/JG/310).

W okresie od 01.10.2005 r. –  31.12.2009 r. wykonywałem zawód adwokata.

Radca prawny wykonując w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości oraz tym, którym prawa i wolności zostały powierzone dla ochrony.

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, podlega ochronie w Konstytucji RP i jest gwarancją poszanowania prawa.

Radca prawny Krzysztof Warzyński /adwokat praeterito tempore/

Iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere/Nakazami prawa są: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co jemu się należy./

Iuris effectus in executione consistit. /Skuteczność prawa leży w jego wykonaniu./