Zakres usług

rozwód / podział majątku / alimenty / odszkodowanie / radca prawny / adwokat / Jelenia Góra / Legnic

rozwody alimenty odszkodowania obrońca akt oskarżenia porady dobry prawnik radca prawny adwokat Jelenia Góra

Zakres świadczonych usług obejmuje reprezentowanie klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obejmującym następujące dziedziny prawa:

Prawo cywilne

 • prawo osobowe
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo spadkowe

Prawo gospodarcze

 • prawo handlowe
 • prawo budowlane
 • prawo transportowe
 • prawo energetyczne

Prawo finansowe i podatkowe

 • ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych
 • postępowanie karne skarbowe
 • postępowanie egzekucyjne
 • postępowanie podatkowe

Prawo pracy

 • rozwiązanie lub wypowiedzenie stosunku pracy
 • odwołanie ze stanowiska
 • odszkodowanie związane z nieuzasadnionym rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy
 • wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za powierzone mienie

Prawo rodzinne

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • alimenty
 • rozwody oraz rozwody małżeństw mieszanych /zawartych przez kobiety z wyznawcami islamu – patrz zakładka MAŁŻEŃSTWA MIESZANE 

Prawo administracyjne

 • prawo samorządowe
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowoadministracyjne
 • prawo celne
 • prawo budowlane

Ochrona danych osobowych

 • ogólna charakterystyka zmian w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzonych ustawą z dnia 7.11.2014 r.
 • status ABI na tle rozwiązań europejskich (Dyrektywa 95/46) oraz projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • zmiana statusu ABI – jego pozycja i zakres odpowiedzialności w firmie i instytucji
 • zgłoszenie ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
 • sprawdzenia i sprawozdania ze sprawdzeń dokonywanych przez ABI
 • prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów
 • wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI
 • alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych
 • rejestracja zbiorów danych w GIODO
 • funkcje standardowych klauzul umownych

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych
 • monitorowanie wykonania kar i środków karnych
 • postępowanie w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnenia z wykonania kary pozbawienia wolności
 • prywatne i subsydiarne akty oskarżenia
 • kryminalistyka i medycyna sądowa (ekspertyzy i opinie)
 • reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych

paragraf-xxx